Gjergji Puriqi është një ndër themeluesit e EUnoia në vitin 2021 si dhe Drejtor ekzekutiv I organizatës. Ka përfunduar studimet e larta pranë Fakultetit Ekonomik të Tiranës, në degën Administrim Biznesi në vitin 2006.

Gjergji ka një eksperiencë të gjatë në organizimin dhe planifikimin e projekteve të ndryshme si dhe në menaxhimin e fondeve me efektivitet.

Orientimi professional. Karakter i cili transmeton energji positive dhe profesionalizëm në cdo projekt. Bazat e forta të marketingut ndjehen që në bisedat e para me të. Ka një aftësi multidimensionale për të kuptuar shumë fusha të biznesit falë karierës së tij të larmishme. Ka një aftësi për të qënë drejtues i kompanive multiaksionere dhe njëkohesiht në një numër të madh stafi.